Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 41 U Stráňů

Dům vystavěl mlynář Jan Paukner roku 1849 pro bratra Františka na poli „stráň“ a hospodář dostal jméno „Stráňa“. Pole ku stavení přidělená byla koupena od č.p. 4. Pak na statku hospodařil Jan Paukner a po něm Bohumil Paukner. Roku 1924 dostal Bohumil Paukner povolení na hokynářství. Roku 1935 postoupil statek zeti Josefu Řežábkovi. Roku 1959 bylo rozhodnuto, že na části zahrady, t.č. záhumence Josefa Řežábka, bude vystavěn kulturní dům. V roce 1959 se do stavení přiženil Jiří Mareš. V roce 1970 začal na zahradě rodičů manželky stavět nový rodinný dům, kterému bylo přiděleno č.p. 78, což bylo číslo zbořeného stavení u cihelny.

Dnes zde žijí Marešovi.