Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 49 Chlumek        

Dům postavil asi roku 1864 Jan Ludvík. Od něj převzal chalupu jakýsi Houska z Hrazan. Vdova po jeho synovi se roku 1895 provdala za Josefa Štědronského z Kožlí. V roce 1950 je zde hlášen Josef Houska. Ten se roku 1969 odstěhoval k synovi do Zbislavi, kde za 14 dní zemřel, a dům zůstává neobydlen.

Nyní dům slouží k rekreaci Sochorovým z Prahy.