Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 66 U Maňáků

Dům vystavěl František Maňák, jehož otec býval podruhem u Kolouchů (č.p. 38, dnes Klímovi), na poli koupeném roku 1906 od řídícího učitele Františka Dubského, který jej zakoupil při rozprodávání statku č.p. 19 (dnes Nejedlých). V roce 1950 je zde hlášen Antonín Houf, v roce 1973 pak Josef Houf. 

Dnes zde žije rodina Letňanských.