Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 69

Dům postavil roku 1909 František Dolejší, syn zedníka z č.p. 62 (Dražka, U Samků). Dne 6.5.1952 chytily u Václava Dolejšího saze v komíně, naštěstí byly záhy uhašeny.

Dnes domek slouží k rekreaci rodině Kukrálových.