Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 67 U Handlířů

Stavení vystavěl roku 1907 Václav Blažek, spolumajitel domku č.p. 32 (U Nácků, dnes autobus. zastávka). Roku 1921 byly zrušeny trafiky v obou hrejkovických hostincích a prodej tabáku dostal Josef Blažek z č.p. 67 – válečný invalida. Josef Blažek pak roku 1941 předal domek svému synu Josefu.

Blažkovi zde žijí doposud.