Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 61

Domek č.p. 61 - výměnkářský domek u statku č.p. 8 (U předních Kahounů, dnes Hlavínovi), vystavěl jej roku 1902 Vincenc Hlavín. V roce 2002 Hlavínovi domek sbourali a vystavěli nový dům.

Hlavínovi zde bydlí dodnes.