Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 31 U Stejskalů    

Chalupu vystavěl Jan Forman patrně z č. 9. 1845 a 1850 zde žil Jan Forman, 1871 Jan Mára z Velké. Asi roku 1890 se přiženil na chalupu Josef Pinta ze Zlučína. V roce 1920 Karel Pinta domek přestavěl. V roce 1926 jej prodal Josefu Šimečkovi, domkáři z č.p. 73. V roce 1945 odešel svobodný Jiří Šimeček do Stráže (okr. Tachov), kde zabral zemědělskou usedlost. Stavení pronajal Václavu Dolejšímu.

V současné době slouží k rekreačním účelům.


Fotogalerie: č.p. 31

—————