Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 37 U Pošikmů

Stavení vystavěl sedlák Smrt (z č. 7, vedle Hlavínů) pro svého syna a od statku dal také pole. Roku 1845 a 1850 je zde hlášen Josef Smrt. Ten když ovdověl, vzal si vdovu Pincovou (Zachůlkovou, č.p 19, dnes Nejedlých) a hospodařil na 2 usedlostech. Po roce 1874 dal dceři chalupu. Přiženil se sem Václav Kuchta ze Žebrakova od Pošikmů a chalupa po něm dostala jméno. Byl dvakrát ženat, po jeho smrti hospodařila vdova, která roku 1909 dala dceři chalupu. Přiženil se Antonín Týla z Přeborova.

 

Dnes slouží domek k rekreačním účelům rodině Veselovských.