Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 39

Na chalupě byl letopočet 1811. Prý byla vystavěna od Kahounů č.p. 34 (dnes Legovi). Po roce 1845 zde byl Josef Mašek. Ten předal chalupu roku 1869 zeti Josefu Horovi za 200 zl., ale již roku 1871 byl na chalupě Jan Maňák. Ten prodal chalupu Hynku Kašparovi. Kašpar prodal asi roku 1900 polovičku Janu Vlkovi z č. 13. Vlk ji pak prodal asi roku 1902 podruhu Vojtovi Jarošovi. Od roku 1913 zde žil Josef Jaroš.  V roce 1920 se na ½ domku přiženil František Dvořák. Roku 1928 tuto polovinu prodal majiteli poloviny druhé Františku Tomáškovi. Ten roku 1953 přestavěl obytné stavení.

Dnes slouží domek k rekreaci rodině Markových.