Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 36, č.p. 64 U Tesků

Stavení vystavěno do roku 1810. V letech 1845 a 1864 zde žil Václav Teska, do roku 1900 Jan Teska, který provozoval kolářství. Po něm zde žil jeho syn Jan, také kolář. Kolář Jan Teska z č.p. 36 při tomto stavení vystavěl kolářskou dílnu, která byla někdy v letech 1903-1906 očíslována.

Po válce, v roce 1953, byla kolářská živnost pozastavena. V roce 1955 se sem přiženil Josef Čunát (č.p. 81, dnes Ševčíkovi), který převzal příjmení své manželky, vdovy po Janu Teskovi, a obnovil kolářskou živnost, aby ji 1.7.1956 znovu ukončil.

V roce 1967 bylo č.p. 64 z kolářské dílny přiděleno novému domku, který vystavěl Josef Hrych s manželkou (roz. Pauknerová, č.p. 52, u lávky) nad domem č.p. 84 (dnes Houskovi). 

Teskovi žijí v č.p. 36 dodnes.