Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 35 U Krupků    

Chalupu vystavěl sedlák Pinc pro syna kolem roku 1800. Pole byla přidělena od statku č. 19 „U Zachůlků“ . Roku 1845 a 1850 zde přechodně pobýval Josef Hřebejk (z č. 6). Roku 1856, 1864 zde byl František Pinc. Po něm jeho syn František. V roce 1947 přistavěl Václav Pinc zde žijící stodolu a pokryl ji novou střešní krytinou.

Dnes domek na návsi slouží k rekreačním účelům.