Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 57 U Ševců

Dům vystavěl obuvník Filip Dvořák roku 1899 na poli koupeném od Václava Třísky z č.p. 17 (dnes Bartůňkovi). Jeho otec se sem přistěhoval z Milevska. Roku 1912 se přiženil Antonín Král z Níkovic. Pak se sem přiženil Josef Ryant a roku 1944 učitel Miroslav Vaniš.

Vanišovi vedle školy žijí dodnes.