Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 53 Chlumek

František Hadáček, majitel č.p. 24 na Chlumku prodal asi roku 1887 tento domek Františku Hejhalovi z Oběnic a vystavěl domek č.p. 53. Jeho syn František chalupu prodal v roce 1919 Františku Huňáčkovi, který sloužíval v Jenšovicích a zařídil si krejčovskou dílnu v Milevsku. Ten roku 1933 zbořil staré stavení a vystavěl domek nový. Roku 1939 prodal František Huňáček domek i s poli Josefu Matouškovi z Níkovic.

Matouškovi zde bydlí dodnes.