Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 54 nová škola

Budova školy č.p. 40 nevyhovovala počtu žáků, proto byla roku 1895 vystavěna škola nová, na pozemku koupeném od Františka Pince z č.p. 35. Rozpočet na školní budovu byl 8 808 zl, 75 kr., na obytnou budovu pak 765 zl, 56 kr. Skutečná cena zaplacená za školní budovu Janu Smrtovi, mistru zednickému, byla 9 218 zl, 53 kr. Pro srovnání příjmy obce v roce 1895 byly 1158 zl., 59 kr.

Ještě roku 1902 měla stavba školy dohru u soudu. Václav Kuchta z č.p. 37 nařknul obecní vedení při stavbě z nepoctivosti, byl žalován a prohrál.

Za 1. sv. války bylo vyučování omezeno, roku 1919 se začalo znovu vyučovat. Po Františku Dubském, který zemřel 4. října 1919, se řídícím učitelem stává Karel Kopecký, který na školu přišel v roce 1907. Roku 1931 odchází do Dolních Břežan (okr. Říčany) a prozatímním správcem školy je jmenován Hynek Květ, rodák z Voltýřova. Roku 1933 přišel nový řídící učitel Karel Vavruška, rodák z Vodňan dosud působící ve Zbislavi. Jako druhý učitel přišel Jaroslav Lenz (?) z Bechyně, výborný zpěvák a hudebník a veselý a společenský člověk.

Školní zahrada, která byla ve špatném stavu, byla na podzim roku 1933 osázena ovocnými stromy. Přestárlý živý plot u silnice byl vykácen a zřízen plot železný.

Roku 1939 byl řídící učitel Karel Vavruška přesazen na školu do Borovan a k nám přišel Karel Dušek. Učil dříve na menšinové škole v Hradečné u Uničova na severní Moravě a před obsazením území Němci z pohraničí odešel. Druhým učitelem je zde Miroslav Vaniš, rodák od Strakonic.

Roku 1943 zažádala obec Níkovice o propuštění své obce ze školní obce Dmýštice a o připojení ke školní obci Hrejkovice. Po přeměření cest bylo školní radou vyhověno.

Roku 1944 odchází Miroslav Vaniš do zemědělství a zůstává zde řídící Karel Dušek sám. Roku 1945 se odstěhoval zpátky do Hradečné u Uničova.

V roce 1945 byli ve škole ubytováni ustupující Němci. Později byla jedna třída uvolněna a vyučovaly se v ní dvě třídy střídavě. Po ukončení války umístila Rudá armáda ve škole tiskárnu pro vojenský časopis. Teprve po odchodu Rudé armády nastalo pravidelné vyučování.

Od začátku nového školního roku 1945/1946 postoupí všechny děti od 5. školního roku do měšťanské školy do Milevska. Následkem toho klesl počet dětí i s dětmi z Níkovic na 46 a byla zrušena 1 třída. Řídícím učitelem byl jmenován Miroslav Vaniš.

Od roku 1948 byl po dobu školních prázdnin v budově zřízen dětský útulek pod vedením učitelky ručních prací Šachlové.

V roce 1957 byla provedena oprava školy.

V roce 1972 byla z jedné třídy, ve které se neučilo, zřízena mateřská školka.