Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 59 U Fialů

Původně chalupa pro podruhy u čísla 19. Když se roku 1900 rozprodával statek č.p. 19 „U Zachůlků“, chalupu koupil František Diviš zvaný Fiala, který přišel do Hrejkovic z Pechovy Lhoty. Barbora Divišová postoupila roku 1928 starou chalupu Bohumilu Pauknerovi z č.p. 41, u něhož se už delší dobu zdržovala, za doživotní zaopatření. B. Paukner domek zbořil. Roku 1929 zde vystavěl domek nový s kupeckým krámem. Roku 1935 obchod pronajal Janu Stupkovi, který se do obce přistěhoval. Ten se roku 1939 odstěhoval a obchod převzal jeho švagr Josef Stehlík z Borku u Tábora. Roku 1946 se vystěhoval do pohraničí a obchod převal majitel domu, v němž se obchod nalézá, Bohumil Paukner, vyučený obchodník. V roce 1952 po něm obchod, již pod Jednotou, přebírá jeho žena Marie Pauknerová.

Dnes zde žijí Pauknerovi.