Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 60

Výměnkářské stavení při statku č.p. 6 (U Kazimourů, dnes Tollmi), bylo potvrzeno někdy po roce 1850, ale teprve roku 1902 bylo očíslováno.