Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 73

V roce 1919 prodala obec zdejšímu příslušníku Josefu Šimečkovi místo pro stavbu a ten vystavěl domek č.p. 73. V roce 1926 prodal Josef Šimeček chalupu Václavu Blažkovi, synu výměnkáře z č.p. 67. V roce 1945 odešel domkář Václav Blažek do Stráže (okr. Tachov), kde zabral zemědělskou usedlost. Hospodářství pronajal Františku Matouškovi. Později zde byl Jiří Sýkora, který se v roce 1959 odstěhoval do Branic. Místo něj se sem přistěhoval se svou ženou Zdeněk Kubíček (z č.p. 13). V roce 1971 prodal Václav Blažek stavení Antonínu Sommerovi z Prahy.

Dnes zde žijí Sommerovi.