Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 79 U Dvořáků

V roce 1925 vystavěla milevská příslušnice dlouho již v naší obci bydlící domek č.p. 79. V roce 1927 jej prodala její dcera (č.p. 84, dnes Houskovi), která jej po ní zdědila, svému bratru Františku Dvořákovi z č.p. 39 (dnes Markovi). V roce 1959 Václav Dvořák, syn Františka Dvořáka, přistavěl ve stavení jednu místnost.

Na začátku 80. let 20. stol. syn Václava Dvořáka Václav část domu uboural a vystavěl nový rodinný dům, který dostal č.p. 93. V letech 2005-2007 syn Václava Dvořáka Radek sboural zbytek č.p. 79 a vystavěl nový dům s č.p. 79.

Dvořákovi zde žijí dodnes.