Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 71 U Marků

Na tomto místě býval Maršů trávníček. Od Jana Pauknera z č.p. 2 (dnes Brožovi) jej koupil Josef Hejna, bývalý deputátník u Maršů (č.p. 2), později u Smrta v č.p. 19 (dnes Nejedlých). Domek postavil roku 1910.

Hejnovi zde žijí doposud.