Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 78 stavení u cihelny

František Kožíšek prodal roku 1921 cihelnu Pavlu Kůrkovi, příslušníku obce Mysliče u Benešova. Pavel Kůrka roku 1922 rozšířil a přistavěl domek u cihelny, aby se stal způsobilý k obývání. Domek byl očíslován č.p. 78. Roku 1946 jej cihlář Pavel Kůrka i s cihelnou opustil a odstěhoval se k příbuzným do pohraničí k Litoměřicům. Domek s cihelnou patřící cihlářově neteři zůstal opuštěn a byl pozvolna bourán a rozprodáván. V cihelně se přestalo pracovat v roce 1940. 

V roce 1970 postavil na zahradě rodičů manželky Jiří Mareš nový rodinný dům, kterému bylo přiděleno č.p. 78 po sbouraném stavení u cihelny.