Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 80 U Smrčků

V roce 1926 vystavěl Josef Havlíček domek č.p. 80 na tzv. Kazimourově trávníčku zakoupeném od Josefa Pauknera z č.p. 6 (dnes Tollmi). V roce 1953 se sem přiženil Václav Smrčka z Klučenic.

Dnes zde žijí Smrčkovi.