Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 11 - U slouhů, pastouška

Domek na pravém břehu Hrejkovického potoka patříval obci. Roku 1777 zde bydlel slouha Tomáš Zítek, 1789 Jakub Kaprálek, pak Vojtěch Tlašek. Roku 1845 František Smetana, po něm do roku 1902 jeho syn a od roku 1902 Josef Vácha z č.p. 33. Roku 1940 byl obecní domek přestavěn. Z mlatu a stáje byly postaveny 3 nové místnosti pro místní chudé. V roce 1945 odešel František Vácha zde žijící s otcem a matkou do pohraničí, do Stráže (okr. Tachov), kde zabrali zemědělskou usedlost. V roce 1948 byl upraven a oplocen dvůr a pro obyvatele zřízeny zahrádky.

V letech 1945 – 1964 zde sídlil MNV, v roce 1967 bylo stavení prodáno Zdeňku Kubíčkovi z č.p. 73.

Dnes zde žijí Kubíčkovi.