Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 14 - U Kolaříků

Roku 1773 zde žila Anna Drdková. Roku 1850 František Drdek. Rodina Drdkova se asi roku 1875 vystěhovala a chalupu koupil Jan Tříska z čísla 21, vyučený krejčí. Roku 1905 se přiženil Josef Smetana, syn slouhy. Roku 1931 se vystěhoval do Dmýštic, chalupu koupil zdejší příslušník Václav Havlíček.

Dnes slouží domek k rekreačním účelům, leží mezi č.p. 13 (dnes Kubíčkovi) a 15 (dnes Kašparovi).