Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 19 U Zachůlků

Roku 1777 a 1789 je zde hlášen Jan Zahůlka, roku 1845 a 1850 František Pinc, roku 1864 Josef Smrt (č. 37). 1871 zde žije Barbora Pincová – vdova. Statek byl rozpachtován a po smrti dcery Barbory Pincové Josefy roku 1900 rozprodán.  Stavení koupil Jan Smrt, mistr zednický (z č. 18). Roku 1946 se do stavení přiženil Štěpán Nedvěd z Přeborova. V roce 1959 Štěpán Nedvěd vyměnil krytinu na stavení. V roce 1969 se dcera Štěpána Nedvěda provdala za Zdeňka Nejedlého z Dmýštic.

V současné době slouží domek k rekreačním účelům rodině Nejedlých.