Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 18 U Křivanů

Roku 1777 zde žil Vojtěch Křivan, roku 1789 ten samý je psán Vojtěch Křivánek. Roku 1845 Josef Smrt. Jeho syn Jan byl mistrem zednickým. V roce 1900 prodal chalupu č.p. 18 Václavu Kazimourovi z č. 16 a koupil stavení č. 19 „U Zachůlků“ od pozůstalých po vymřelé rodině Pinců. Marie Kazimourová pak roku 1926 prodala chalupu Josefu Mendlíkovi z č.p. 30. Roku 1944 předal Josef Mendlík chalupu dceři a zeti Petru Bardovi.

Bardovi zde žijí dodnes.