Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 13 U Táhávských

Roku 1789 zde žil Jakub Kazimour (asi z č.p. 6), pak přišel na chalupu Vlk ze Zálší, neboť roku 1845 zde žije Anna Vlková. Po roce 1866 zde žil její syn Jan Vlk, po něm zdědil chalupu jeho syn Jan. Ten roku 1919 prodal domek svému švagru Františku Pincovi z č.p. 56. Roku 1935 se na chalupu přiženil Václav Kubíček z Klisince. V roce 1963 provedli Kubíčkovi přestavbu obytného stavení.

Kubíčkovi zde žijí dodnes.