Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 16 U Klinků

Roku 1673 zde žil Jiřík Klinka, 1777 Kateřina Klinková, roku 1789 Václav Klinka. Pak se sem pravděp. přiženili Kazimourovi - roku 1845 je zde hlášen Jan Kazimour, pak Václav, po něm Jaroslav Kazimour. V roce 1947 přestavěl Jaroslav Kazimour zde žijící výměnkářský byt.

 V roce 1951 byl Jaroslavu Kazimourovi odebrán samovazač, v únoru roku 1952 odvezla STS Milevsko mlátičku a lis na slámu. Tyto stroje byly vykoupeny (odebrány) na základě výnosu ministerstva zemědělství. Před sklizní roku 1952 pak Jaroslav Kazimour předal polnosti (35 ha) MNV, neboť byl nemocen, syn byl držen na vojně (u PTP, nuceně přesluhoval) a nebyl sám schopen úrodu sklidit. Tyto polnosti pronajal MNV nuceně zemědělcům, kteří nedali souhlas s hospodářsko-technickou úpravou svých pozemků (kteří v podstatě odmítli založit JZD). V roce 1955 pozemky opět obdělával MNV, neboť místní zemědělci nucený nájem vypověděli a Jaroslav Kazimour nebyl schopen polnosti obhospodařovat. Dne 24.11.1955 se dostavil na MNV náměstek před. ONV Bart. Kloboučník a zaměstnanec ONV J. Panec a jednali s Jaroslavem Kazimourem a jeho ženou Anežkou o odkupu jejich usedlosti, neboť se podle zákona jednalo o úpadkové hospodářství. Bylo jim navrženo, aby usedlost předali státu. Po delší domluvě a dohodě podepsali oba manželé Kazimourovi prohlášení, že darují svoji zeměd. usedlost č.p. 16 zdarma bez náhrady do vlastnictví československého státu. Mohou se odstěhovat do 2.1.1956, jinak budou odvezeni ONV. Jednání byl přítomen předseda MNV Antonín Zelenka a tajemník MNV Jan Kahoun. 17.1.1956 se z příkazu ONV odstěhovali do Blehova. (tolik kronika Hrejkovic, 2. díl).

Po roce 1989 byl rodině Kazimourových statek vrácen v restitucích, od roku 1995 zde byla v nájmu firma Sahos s.r.o. vyrábějící dřevoobráběcí stroje. V roce 2004 se sem přemístil sklad zeleniny firmy H+H.

 Dnes je zde v nájmu sklad zeleniny firmy H+H.

 

Fotografie v galerii pochází z rodinného alba Marie Zítkové roz. Kazimourové (*1923 Hrejkovice č.p. 16 - +2002 Tábor), dcery Jaroslava Kazimoura. Moc děkuji rodině za zapůjčení a možnost vystavení.