Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Divadlo

První ochotnické divadlo sehráli studenti z Hrejkovic někdy kolem roku 1904 u Eisnerů. Když roku 1907 přišel na školu učitel K. Kopecký, ustavila se v obci čtenářsko-ochotnická jednota a pořídila si takřka svépomocí vlastní jeviště. Na oponě byl vyobrazen hrad Zvíkov. Ochotnické divadlo hrálo pravidelně nejméně třikrát do roka. Čtenářsko-ochotnická jednota převzala obecní knihovnu do své správy.

 

Divadlo se hrálo v obci i po válce.

V roce 1945 Svaz české mládeže (SČM) pořádá divadelní představení, jejichž výnos přispěje v následujícím roce na zbudování místního rozhlasu.

V roce 1946 MRO ve spolupráci se SČM sehrál při příležitosti oslav 28.října hru Viktorka.

V roce 1947 sehrál Svaz československé mládeže divadelní hru Buď – anebo, sbor dobrovolných hasičů sehrál hry Poslední muž a Radostná událost.

Roku 1948 sehrál sbor dobrovolných hasičů divadlo Martin Pytlák a SČM sehrál hry Dva bratři a Voják.

V roce 1949 bylo sehráno divadelní představení Hlavní zkouška.

V roce 1955 sehrál ČSM dvě hry (scénky) – Ženatý Romeo a Rozmarná pomsta.

V roce 1956 sehrál dorost československé požární ochrany Hrejkovice divadelní hru Tři zlí kmotři a ČSM sehrál divadelní hru o třech dějstvích Zlatý liják.

V roce 1957 sehrál divadelní kroužek při ČSM divadelní hru J. Štěcha Třetí zvonění. Školní děti Národní školy v Hrejkovicích sehrály hry Bubáci a hastrmani a Sněhová královna.

V roce 1958 sehrál ČSM o Neděli velikonoční divadelní hru Dům u doktorů.

 

V současné době se divadlo přesunulo k dětem - v roce 2008 děti pod mým vedením s velkým úspěchem sehrály operku "Budulínek" dua Svěrák-Uhlíř nacvičenou ke Dni matek, o rok později v parku před obchodem operku zopakovaly a přidaly i operku "Karkulka" z pera stejných autorů. S kulisami a kostýmy si ochotně a s velkou dávkou fantazie a zručnosti pohrála Jana Hlavínová.