Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Hostince, obchody, řemesla

Hostince

         Kolem roku 1850 se usadil v obci první žid Joachim Eisner. Najal si kvartýr v Zachůlkově chalupě (č.p. 59, dnes Pauknerovi) a čepoval pivo, kořalku a prodával tabák. Již v roce 1855 dostal od okresního úřadu několik povolení k hudbě. Kde však se tancovalo je neznámo, již dříve lidé tancovali po různých chalupách. Dědoušek Třísků (zemřel v roce 1902 v 96 letech) říkal, co se vytancoval v sednici v čís. 12 (U Runíků, dnes Koubovi). Joachim Eisner vystavěl roku 1862 hostinec č.p. 46 (dnes Janešovi).

 

Dům č.p. 61 (dnes Hlavínovi), v pozadí č.p. 46 - dolní hostinec v 60. letech 20. století

    Již roku 1864 vystavěl mlynář hostinec druhý, č.p. 47 (dnes obecní Dům služeb).V obou hostincích byly trafiky.

 

Č.p. 47 - horní hospoda, u Justiců, Mrzenů... před 2. sv. válkou

 V roce 1959 započala z materiálu navezeného z bouraných staveb v zátopové oblasti Orlické přehrady (konkr. z Červené nad Vltavou) stavba nového Kulturního domu. Kulturní dům, postavený převážně obyvateli Hrejkovic v Akci Z, byl s menšími i většími problémy předán do užívání 30.12.1964, drobné práce byly dokončeny ještě v průběhu roku 1965. Je vystavěn na pozemku patřícímu k č.p. 41 (U Stráňů, dnes Marešovi).

 

 

Bourání domu č.p. 47, výstavba Domu služeb, rok 1981

 

 

Obchody

         Při hostinci č.p. 47 byl vystavěn také „krám“ pro obchod. Zda se v něm od počátku prodávalo nevíme, když však hostinec koupil žid Hynek Gách, obchodoval ve smíšeném zboží. Po něm obchodovala ještě R. Eisnerová, žena nového majitele hostince Bedřicha Eisnera. Obchod asi roku 1904 zanikl. Nájemce dolejší hospody Hamerle také nějaký čas prodával smíšené zboží a pak od r. 1904 byla obec odkázána na Milevsko. Roku 1928 zbořil Bohumil Paukner stavení č.p. 59 a vystavěl dům nový, s kupeckým krámem.


Obchod v č.p. 59 před 2. sv. válkou

Roku 1935 obchod pronajal Janu Stupkovi, který se do obce přistěhoval. Ten se roku 1939 odstěhoval a obchod převzal jeho švagr Josef Stehlík z Borku u Tábora. Roku 1946 se vystěhoval do pohraničí a obchod převal majitel domu, v němž se obchod nalézá, Bohumil Paukner ml., vyučený obchodník. V roce 1952 po něm obchod, již pod Jednotou, přebírá jeho žena Marie Pauknerová. Od roku 1964, kdy byl otevřen nový Kulturní dům s hospodou vystavěný na pozemku č.p. 41 (U Stráňů, dnes Marešovi), byl obchod přesunut z domu č.p. 59 do bývalé horní hospody, č.p. 47 (dnes obecní Dům služeb). Provozovala ho pod Jednotou paní Marie Pauknerová. V roce 1981 byl v akci Z dostavěn nový obchod na návsi a č.p. 47 bylo zbouráno a vystavěn (taktéž v akci Z) Dům služeb.

Výstavba obchodu na návsi. Rok 1981

 

Řeznictví

         Řezník Vincenc Janeš najal nejprve výčep od Eisnera (1902) a začal řezničit. Roku 1904 se přestěhoval do dolejšího hostince. Kupoval prasata a dobytek, porážel, pařil a maso vozil na dráhu a posílal do Prahy. Návštěva v hostinci se zlepšila, neboť Janeš dovedl pro hosty vždy něco lepšího uvařiti.

Také do hostince č.p. 47 (horní) se asi roku 1913 přiženil řezník Otakar Justic a začal také řezničit na Prahu. Stejně jako jeho tchán Eisner obchodoval živým dobytkem.