Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Pomník, kaple

Pomník

Pomník padlým ve světové válce byl vystavěn roku 1927 Františkem Zelenkou, kameníkem. Za vzor sloužil pomník v Letech u Mirovic. Bylo rozhodnuto park s pomníkem oplotit. Plot zhotovil kovář František Novotný. Dne 7.7.1927 byl pomník odhalen a posvěcen za účasti mnoha lidí, hasičů, legionářů a družiček.

 

Kaple

Na místě, kde stojí nyní kaple, stávala zvonička na sloupu a vedle asi 4 m vysoký kříž, u kterého se konaly pobožnosti. Na schůzi obecního výboru 31.10.1864 za starostování Jana Smrta (č.p. 7) se jednalo o stavbě kaple. V zasedání dne 27.5.1865 Jan Smrt, msitr zednický, přijímá stavbu kaple za 175 zl., když obec dodá potřebné hmoty a vykoná potažní práci.

Práci truhlářskou vykonal truhlář V. Teska, tesařskou František Smrt, cihly a tašky byly ze Skaličkovy cihelny z Milevska. Oltář a obraz daroval kníže pán.

Kaple byla slavnostně vysvěcena (stejně s kostelem sv. Bartoloměje v Milevsku) v neděli 20.8.1866 vlasteneckým biskupem českobudějovickým Janem Valerianem Jirsíkem.

V kapli bylo konáno několik oddavek. Tak zde byli oddáni František Řežábek z č.p. 3 s Josefou Matuškovou z č.p. 12, Jan Diviš zvaný Fiala aj.

Mše svaté byly v kapli slouženy často. Slavné byly o pouti a posvícení. Ministroval, kostelničil a zvonil František Řežábek z č.p. 27, po něm jeho syn Jan.

Roku 1897 zakoupila obec nový zvon. Vážil 42 kg. Na něm bylo vylito: „Zakoupen za starostování Václava Kazimoura r. 1897. Svatý Jiljí oroduj za nás.“ Starý zvonek byl asi dán na rozlití.

Roku 1928 byl opraven krov kaple, místo latí pobita střecha prkny a lepenkou. Střecha pokryta eternitem.

Roku 1937 byla kaple zvenku obílena. Vnitřek vymaloval malíř Oldřich Pejša z Milevska. Obarven byl i oltář, rámy obrazů a kruchta.

Dne 17. dubna 1942 byl sňat zvon z věžičky kaple v Hrejkovicích a předán na vojenské účely. Kovář Novotný zhotovil z ocelové roury zvon náhradní. I zvonek z kapličky na Chlumku byl odebrán. Vypráví se, že tento zvonek si opatřili chlumečtí sousedé sami a přinesli jej pěšky z Prahy v nůši.

V roce 1948 byl o pouti, který připadla na svatodušní svátky, vysvěcen nový zvon. Zvon váží 30 kg a je opatřen nápisem „sv. Jene Nepomucký, oroduj za nás“.  Obřad vykonal milevský kaplan dp. Mácha, rodák z Líšnice. Zvon zakoupila svým nákladem rodina mlynáře Karla Pauknera (č.p. 1).

V současné době se v kapličce konají 2 bohoslužby - pouť (sv. Jan Nepomucký) a posvícení (sv. Voršila). Věřící se schází i na májové pobožnosti. Před Vánocemi s dětmi nacvičujeme koledy, které potom v kapličce zazpívají.

K vybavení kaple patří malé 2-rejstříkové varhany, které 100 let na zdejším kúru zahálely, nikdo z žijících obyvatel jejich zvuk nikdy neslyšel. Při jedné z bohoslužeb mě napadlo, že by stálo za pokus varhany obnovit. V roce 2009 jsem oslovila varhanáře Petra Nožinu, který varhany zrestauroval. O Vánocích 2009 se konal slavnostní varhanní koncert. Varhanům požehnal p.děkan Jakub Berka z Milevského kláštera. Obnova varhan po 100 letech (poslední oprava proběhla v roce 1908) stála 200 000 Kč, které uhradila firma Carbounion Bohemia Petra Pauknera z č.p. 59. Na obnovu vnitřního vybavení kaple se složila většina obyvatel obce včetně dětí, které sehrály letní divadelní představení, jehož výtěžek věnovaly na opravu kaple.