Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Cesty, mosty

Cesty byly na počátku 20. století ve stavu ubohém, neupravovaly se a kde byly už propasti, navezly se balvany. Říkalo se, že sv. Jan Křtitel je spraví. Teprve v roce 1912 byla provedena větší oprava cest.  

Silnice přes naši ves vedoucí je nejstarší okresní silnicí na Milevsku. Byla stavěna za roboty snad někdy kolem roku 1840, současně byl postaven kamenný most přes Hrejkovický potok. Za roboty na silnici dohlížela vrchnost a poddaní ji spravovali, po zrušení roboty byl v roce 1855 jmenován cestář Václav Kozelka, v jehož rodě se cestářství udrželo až do roku 1914.

  

Most přes Hrejkovický potok od severu, stav před sbouráním v 60. letech 20. století

  Potok bylo možné překonat po mostě nebo se přeskakoval poblíž č.p. 42 (dnes paní Šírová, u lávky). Někdy v letech 1895 - 1901 postavila obec v těchto místech na svůj náklad kamennou lávku. Stavěli ji zdejší kameníci Antonín Zelenka z č.p. 28 (na obrázku naproti lávce) se svým otcem a synem. Starostoval tehdy Kazimour z č.p. 16 (Klinka, dnes zelenina) a říkalo se, že lávka je stavěna proto, aby dědoušek Klinků, když jde z hospody, nemusel skákat přes potok.

 

Lávka ze začátku 20. stol. poblíž č.p. 42

V roce 1922 byla okresní silnice válcována.

V roce 1935, za hospodářské krize, přistoupila obec, aby dala lidem vydělat, na větší opravy cest. Opravena byla cesta ode vsi k Lacinám a na hranice Pechovy Lhoty. Cesty, zvláště na „Zahrady“, byly důkladně vyštětovány, místy rozšířeny a opatřeny menšími příkopy. Také byla vyštětována cesta od mostu k č.p. 42 (na Dražka). Okres dal obetonovati pilíře u mostu. Konají se přípravy pro stavbu mostu nového.

Roku 1939, po začátku 2. sv. války, byla zadána stavba „dálnice“ – státní silnice I. stupně Plzeň – Moravská Ostrava. Původně měla jíti dálnice pod vesnicí přes domek č.p. 71 (dnes Hejnovi) nebo 80 (Smrčkovi), později byl projekt změněn a měřeno bylo pod hrází rybníka. Roku 1941 byla započatá stavba dálnice zastavena. Po válce práce pokračují v úseku Kostelec n. Vltavou – Žďákov a Kostelec n. Vltavou – Hrejkovice. Roku 1948 byla ukončena I. etapa této stavby na hranicích katastru obce – u Holého vrchu.

6.7.1955 byla zbourána kamenná lávka, která musela ustoupit stavbě lávky nové, železobetonové. Písek na ni byl těžen z potoka. Spolu s novou lávkou bylo započato budování požární nádrže na potoce nad lávkou směrem k mostu. Nádrž byla dobudována v roce 1956.

V roce 1955 byla vybudována přípojka silnice k Chlumku. Silnice byla vyměřena na poli Františka Pauknera z č.p. 2 (dnes Brožovi) a malá část na poli Františka Košky z č.p. 22 (samota u Chlumku).

V červnu a červenci roku 1957 byl navážen kámen na silnici od Suché po Vlčí a proběhlo její válcování. Žádosti na ONV na bezprašný povrch nebylo vyhověno.

V roce 1963 byla silnice přes obec vyasfaltována, MNV nechal na své náklady vyasfaltovat i obecní komunikace (na Dražkách jen k lávce).

V roce 1966 byla vybudována silnice kolem nově postaveného kulturního domu směrem na Níkovice.

V roce 1967 započala stavba silnice do Pechovy Lhoty.

V roce 1968 byly předloženy 3 plány na přeložku hlavní silnice I. třídy v obci:

  1. plán – přes obec, nutno zbourat č.p. 59, 47, 21, kaple, dílna, pošta.
  2. plán – od ukončené dálnice ve Vlčí, kolem Jezera přes Dvořiště, zahradu č.p. 80 (Smrčkovi) a 81 (Ševčíkovi), přes Závory, Mladku k cihelně.
  3. plán – od ukončené dálnice ve Vlčí pod hráz Hrejkováku, kolem zahrady č.p. 64 (Hychovi) na Sedla.

Komise rozhodla pro 3. plán.

V roce 1972 byla vyasfaltována cesta na Chlumek.

V roce 1973 byla vyasfaltována cesta do Níkovic.

V roce 1974 začala bouráním starého mostu přes Hrejkovický potok stavba mostu nového. Původní most byl starý přibližně 130 let.

V roce 1974 byla vyasfaltována cesta do Pechovy Lhoty.