Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Elektrifikace

1924 – elektrifikace obce Hrejkovice, pro vzdálenost vyjmuty z elektrifikace samoty a Chlumek. 25.10.1924 – připojení obce k energetické síti. 

1946 – obecní rozhlas, telefon.

1947 – prodloužení elektrické sítě na Dražka, aby mohly být připojeny všechny domy v této části obce.

1962 – připojení osady Chlumek k elektrické síti. Jámy k betonovým sloupům k elektrickému vedení vykopali obyvatelé osady brigádnicky. 

1968 – rekonstrukce el. rozvodů v Hrejkovicích.