Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Obecní zaměstnanci

         Již v roce 1850 byl ustanoven polní hlídač, roku 1851 2 lesní hlídači, od roku 1854 je veden ponocný. Obecní písařství dělali učitelé, obecní posel je veden od roku 1850.

         Slouha je veden již od roku 1773 a měl smlouvu s obcí. Kromě pasení choval ještě plemenného býka a kance. Za odměnu užíval louky zvané slouhovy „V Koutých“, pole u rybníka a část pole „Ohrádka“. Kromě toho usedlíci každoročně na sv. Ondřeje dávali slouhovi  tzv. „sypání“, tj. obilí. Při „sypání“ slouha vystrojil hostinu, předkládal hostům homolky (udělané ze sýra a usušené v posadách) a kořalku. Domkáři slouhovi platili nebo mu sekali louky. Během doby se povinnosti měnily, pasení se omezovalo, „sypání“ přestalo, slouhovi se přidalo několik dílů obecních polí do užívání. Před rokem 1914 pásl jen prasata od jara do žní a po otavách do zimy dobytek, připouštěl býky a kance. Neplatil mu již nikdo.