Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Hrejkovický potok

Potok se jménem Hrejkovický pramení u Vepic, směr toku je převážně od severu k jihu. Protéká několika rybníky, jedním z největších je rybník Hrejkovák na severním okraji naší vsi. Potok protéká vesnicí od severu k jihu, většina domů se nachází na jeho pravém břehu. Dále po proudu, u Vůsí, protéká Hrejkovický potok hlubokým a nečekaně divokým údolím, oblíbeným cílem trempů. Poblíž červenského kostelíka sv. Bartoloměje mizí potok v Orlické přehradě.

 

V současné době i v historii přinesl potok řadu povodní, v podstatě každoročních. V 80. letech 20. století byla v obci a blízkém okolí provedena výrazná regulace a narovnání toku, která na dobu 2 desetiletí povodně výrazně omezila. Koryto je však opět značně zaneseno a povodně se k nám vrátily. Díky našim rozumným předkům však nedochází k zaplavení domů, které leží v dostatečné vzdálenosti od potoka, zaplaveny bývají pouze zahrady a hospodářská stavení.

 

Z kroniky Hrejkovic:

Potok nebýval tak hluboký jako nyní a když byla voda z rybníka puštěna stavidly, někdy dosahovala až ke dvoru hostince (č.p. 46, u Janešů). Na starém stavení statku č.p. 6 (dnes nově firma Tollinger) byla čára ve výši asi 150 cm od země. Tam prý, jak se vyprávělo, vystoupala voda, když se strhal rybník. Po povodni zůstal v pastoušce (č.p. 11, dnes Kubíčkovi) v kamnovci kapr.