Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p.1 - mlýn

Mlýn je v Hrejkovicích doložen již roku 1491, kdy byl mlynářem Josef Mareš. Ten je veden za svědka ve sporu Jindřicha ze Švamberka s Barborou z Jetřichovic, majitelkou tvrze Kovářov. Roku 1617 je jmenován jako majetek panský – pronajatý. Poslední nájemci jsou Hadáčkové, vdova po Hadáčkovi si bere Václava Růžičku. Ten 1. října 1766 prodává mlýn za 800 zlatých Šimonu Pauknerovi z Krumlova. Šimon Paukner roku 1783 vystavěl pilu. Mlýn byl malý bez hospodářského stavení. Pak byly vystavěny stáje a nad nimi obývací pokoje.

Roku 1928 zboural Karel Paukner starý nízký mlýn a vystavěl nový, o dvou patrech, a opatřil jej moderními stroji.

 

V roce 1951 Jaroslav Paukner zastavil živnost mlynářskou. V roce 1952 dostává mlýn nového vedoucího, Josefa Hulínka, o pár dní později je Jaroslav Paukner zbaven částečně svéprávnosti, opatrovníkem je stanoven jeho otec Karel Paukner.

V září roku 1953 bylo odstraněno mlýnské kolo a počalo budování nové vodní turbíny. V listopadu 1953 spouští Karel Paukner mlýn. Přes zákaz ONV v Milevsku a MNV Hrejkovice povolení vydaly Jihočeské mlýny. Ještě v listopadu byl přidělen nový vedoucí, Miroslav Hrubý z Dmýštic. Po něm byl vedoucím mlýna Josef Janoušek, který dne 28.12.1956 požádal o propuštění z práce pro Jihočeské mlýny, neboť mlýn byl ve špatném stavu. K jednání o uzavření mlýna byl přizván i již dříve z obce vystěhovaný Karel Paukner a Jihočeské mlýny mu vypověděly nájemní smlouvu. Klíče od mlýna byly předány předsedovi MNV Ant. Zelenkovi. Jaroslav Paukner byl od listopadu 1956 3 měsíce vězněn.

23.2.1957 se do mlýna přistěhoval František Bulíř s rodinou, úředník na Jance. 10.10.1957 byl mlýn předán (bez souhlasu majitelů a po urážlivých výrocích Jaroslava Pauknera) do JZD Hrejkovice. V roce 1959 byla započata adaptace prostor na sklad a garáž na traktory. V roce 1962 byla zahrnut náhon k mlýnskému kolu a upravena cesta k rybníku.

V roce 1962 se z mlýna odstěhovala Věra Bulířová s dětmi, nastěhovala se Anna Kutišová, vedoucí hostince.

Po roce 1989 byl mlýn s polnostmi vrácen v restituci Jaroslavu Pauknerovi, ktertý vše prodal Tollingerovým. Ti ubourali nejstarší část mlýna, aby zjískali prostor pro svou nákladní dopravu.

V současné době zde podniká Jindřich Tollinger a jeho firma Tollmi Milevsko.