Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Č.p. 7 U Smrtů

Statek č.p. 7 - roku 1676 Matěj Smrt, 1777 a 1789 Tomáš Smrt. 1845 a 1850 František Smrt, po něm Jan Smrt (býval náměstkem okresního starosty od roku 1864). Po něm Václav Smrt. Roku 1926 Jan Smrt prodal statek Karlu Pintovi z č.p. 31 a odstěhoval se do Milevska. Ten roku 1941 předal statek dceři a zeti Františku Hřebejkovi z Pazderny u Velké.  V roce 1969 František Hřebejk umírá a přistěhoval se sem přistěhoval F. Šimek s manželkou Boženou, roz. Hřebejkovou z č.p. 7.

V začátcích JZD zde byly ustájeny krávy patřící družstvu.

Dnes slouží statek k rekreaci.


Fotogalerie: č.p. 7

—————