Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Č.p. 5 - U Třísků

Roku 1620 se narodil Martin Tříska, roku 1676 ještě hospodařil. R. 1777 Václav Tříska, r. 1789 Jan Tříska, r. 1845 František Tříska. Ten byl prvním představeným obce až do roku 1857. Neměl syna a na statek se přiženil 11.9.1877 Bartoloměj Paukner (od Maršů z č.p. 2). Hospodařil do roku 1913, kdy  statek kromě lesů rozprodal. Pan F. Hlavín  st. z č.p. 8 vypráví, že důvodem byla neochota jeho syna oženit se a převzít hospodářství. Stavení koupil Jan Řežábek z č.p. 34.

V začátcích JZD zde byly ustájeny krávy patřící družstvu.

V květnu roku 1971 uhodil do stodoly u silnice blesk, polovina shořela. V témže roce se do stavení přiženil František Buzek z Dmýštic. V roce 1973 začal F. Buzek stavět na zahradě domu č.p. 5 dům nový s č.p. 90.

Dnes zde žijí Buzkovi.