Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 2 – U Maršů

Od dávných dob jsou na statku jmenováni Marešové. Roku 1845 byl rychtářem Josef Paukner z č.p. 2. Buď on sám, nebo jeho otec, pocházel z č.p. 1.

V roce 1898 vypukl v č.p. 2 požár, shořely kolny a komory. V roce 1935 zde znovu vypukl požár (od skratu na el. vedení), shořela stodola. V roce 1953, v neděli o pouti večer, při velké bouřce, uhodil blesk do stodoly Františka Pauknera zde žijícího. Během 2 hodin stodola úplně shořela. Na místo požáru se dostavili místní hasiči s motorovou stříkačkou, díky tomu nebyla škoda ještě větší. V roce 1956 byli Pauknerovi vystěhováni, hospodářství likvidováno a připojeno k JZD. Do stavení byl nastěhován Jaroslav Hanzl, který v roce 1959 odešel do Oseka na samotu a místo něj se nastěhoval nový agronom JZD Jakub Prusek, který se roku 1962 odstěhoval. Dům získal do pronájmu Jiří Brož z č.p. 9, který jej v roce 1971 od obce odkoupil.

V současné době zde žijí Brožovi a Haškovi.