Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Č.p. 3 - U zadních Kolouchů + č.p. 38 - U předních Kolouchů

Na statku č.p. 3 je roku 1676 hlášen Jakub Kolouch, roku 1777 Josef Kolouch. Kdy a odkud přišli na statek Řežábkovi není známo, ale roku 1845 již hospodařil František Řežábek. Statek již byl rozdělen a vedle vystavěno č.p. 38. Syn Františka Josef vystavěl v roce 1875 cihelnu. Když mu zemřela jediná dcera, prodal zmenšený statek i cihelnu roku 1900 Františku Kožíškovi z Podskalí. Ten roku 1922 prodal cihelnu Pavlu Kůrkovi. Domek č.p. 3 si ponechal. V roce 1958 se dcera F. Kožíška Marie provdala za Josefa Mareše z Níkovic.

V roce 1960 František Kožíšek přestavěl obytné stavení.

Dnes zde bydlí Marešovi

Stavení č.p. 38 bylo odděleno od statku č.p. 3. Roku 1845 zde žil Jan Řežábek. Pak se sem přiženil Josef Jankovský z Dmýštic. Roku 1924 Václav Jankovský nově postavil obytné stavení. V roce 1952 odchází svobodný Josef Jankovský po smrti své matky do Strakonic, polnosti (15 ha) pronajal MNV nuceně zemědělcům, kteří  nedali souhlas s hospodářsko-technickou úpravou svých pozemků (v podstatě odmítli založit JZD). V roce 1952 je sem prostřednictvím ONV Milevsko nastěhován Josef Hulínek, nový vedoucí mlýna. Po něm se sem nastěhoval L. Vyhnálek, v roce 1962 pak Josef Klíma z č.p. 63.

Dnes zde žijí Klímovi.