Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Č.p. 9 - U Brůžků

1777 Tomáš Forman (?), 1845 a 1850 Josef Habart, 1870 František Zítek, pak syn Jan. V roce 1922 se sem přiženil Josef Čunát, syn zemědělského dělníka, v roce 1956 pak Jiří Brož z Branic. Později byl dům neobývaný a roku 1981 zbořen. Materiál byl svržen do rybníčku, u kterého dům stál - tzv. "Močidlo". V místech, kde dům stál, jsou pořád patrné pozůstatky stavení.