Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Č.p. 10 - U Kovářů

1777 Kateřina Mendlíková,  1789 Vojtěch Mendlík, 1845 Matěj Smrt. Ten se vystěhoval do Pechovy Lhoty a stavení koupil roku 1865 kovář František Novotný z Klisince. Roku 1946 se do kovárny přiženil kovář Josef Prošek z Dobronic u Bechyně. Dne 7.10.1953 založil Josef, 3-letý syn Josefa Proška, ve stáji požár, který byl naštěstí uhašen, než se stačil více rozšířit, shořela pouze stelivová sláma ve stáji.

5.10.1954 Fr. Novotný a jeho zeť Josef Prošek zakoupili a zprovoznili 1. televizor ve vsi.

K 31.12.1957 odhlásil František Novotný svoji kovářskou živnost a vstoupil do JZD jako přidružená výroba. V roce 1971 Josef Prošek dům prodal a s rodinou a tchánem Františkem Novotným se odstěhoval do Bechyně. Dům koupil Otto Žárský z Chomutova.

Dnes zde žijí Žárských.


Fotogalerie: č.p. 10 - U Kovářů

/album/fotogalerie-c-p-10-u-kovaru/kovarna-jpg/

—————