Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Č.p. 4 - U Košťálů    

1676 Václav Košťál, 1777 a 1789 Jan Košťál, 1845 a 1850 Vojtěch Kazimour, který byl do roku 1870 starostou. Po roce 1870 se na statek přiženil Jan Boreš z Okrouhlé, pak hospodařil jeho syn František. Roku 1924 František Boreš obytné stavení nově postavil. V roce 1955 pro stáří předal pozemky MNV k dispozici. V roce 1958 byl F. Boreš v Praze v léčení u dcery, dům nebyl obydlen. Zástupci spojů dům pronajali a v roce 1959 v něm byla zřízena pošta. Ve stejném roce byla započata adaptace stodoly na volné ustájení vepřů.

V roce 1971 byly chlívky mezi č.p. 4 a 5 zbořeny, zbudována cesta k objektům JZD a oplocen dvůr pošty.

V současné době zde žijí Laštůvkovi.