Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Č.p. 8 U předních Kahounů

1676 Jan Kahoun, 1777 a 1789 Josef Kahoun, 1845 opět Josef Kahoun. Pak se na statek přiženil Tomáš Šácha z Rukávče. Ten nemaje syna předal statek asi před rokem 1880 dceři. Přiženil se sem Čeněk Hlavín z Vepic (od Přibylů). Někdy před rokem 1800 rozdělil Josef Kahoun statek a vystavěno bylo č.p. 34.

V začátcích JZD zde byly ustájeny krávy patřící družstvu.

V roce 1970 bylo na části pozemku patřícímu ke statku č.p. 8 zbudováno fotbalové hřiště.

Hlavínovi zde žijí dodnes.