Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Činnost sboru

Vedle pomoci při požárech a živelních pohromách plnil sbor od svých počátků i důležitou společenskou úlohu. Samozřejmostí bylo (a dodneška je) vyprovázení zemřelých členů sboru na jejich poslední cestě i uvítání a uvedení novomanželů do obce. Členové sboru se zúčastnili i svěcení kaple v Sobědraži, které proběhlo dne 20. června 1897. 30. května 1898 byli členové sboru přítomni při svěcení kaple v Níkovicích. Každoročně se sbor účastnil mše svaté a poté byla pořádána zábava.

V dalších letech byl sbor přítomen na různých slavnostech v okolí – svěcení stříkaček okolních sborů, průvody o Božím těle, svěcení kapliček. Důležitým dnem byl 10. červenec 1927, kdy byl v Hrejkovicích svěcen pomník padlým ve světové válce.

 

Dne 10. července 1932 proběhlo svěcení další, tentokrát už motorové stříkačky. Program byl následující:

  1.       O 9. hodině vyšel průvod od školy k pomníku padlým vojákům ve světové válce, kde byl položen věnec a přednesena báseň družičkou.
  2.      Následovala mše svatá, po níž důstojný pán Norbert z Milevska stříkačku posvětil a pronesl proslov, který každého dojal.
  3.      Poté družička Novotná říkala krásné přání p. matce  Marii Pauknerové (č.p. 6) a družička Pikousová p. kmotře Pauknerové (č.p. 1).
  4.      Následoval koncert u pomníku padlým vojákům.
  5.      Odpoledne o 2. hodině vyšel hasičský průvod od školy za účasti sborů Níkovic a Zbelítova a směřoval k pomníku padlým vojákům.
  6.      U pomníku padlým vojákům byla stříkačka s krásným proslovem předána starostou obce panem Janem Třískou hasičskému sboru.
  7.      Následoval proslov zástupce župy p. Bůžka (možná Růžka?)
  8.      Po zahrání státní hymny byl stroj přiveden v činnost čtyřmi proudy.
  9.      Následovala taneční zábava v obou (!) hostincích. 

 

V roce 1954 byl založen ženský hasičský sbor.

 

V roce 1955 byla vybudována nová lávka přes potok, při ní široká nádrž na vodu pro případ požáru. Potok zúžen až k mostu.

 

V roce 1959 byla přistavěna požární zbrojnice a opraven splav pod hasičskou nádrží (pravděp. u lávky)

 

V roce 1960 odpracovali členové sboru 1550 brigádnických hodin při stavbě kulturního domu.

 

V roce 1965 se poprvé konal hasičský ples v novém kulturním domě. Zúčastnilo se ho 400 (!) osob. V květnu se tu konala pouťová zábava, na které hrála Budvarka a zúčastnilo se jí 700 (!) osob. Z výtěžků těchto bálů byly pořízeny stejnokroje.

 

3. července 1966 – oslavy 70. výročí založení sboru na hřišti. Žáci předvedli zapůjčenou ruční stříkačku, muži novou DS 16, milevský PS provedl ukázku hašení pěnou a nejnovější požární vozidlo. Členové místní jednotky požárníků z Kestřan předvedli cvičení se žebříky. Na návsi pak proběhlo aplikační cvičení.

 

1968 – u příležitosti výročí 50 let samostatnosti vysadili Josef Pikous a Jan Tříska za účasti dalších členů sboru u pomníku padlým 2 lípy.

 

15. prosince 1970 se všichni členové sboru zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky padlým ve 2. světové válce, která je umístěna před pomníkem padlým v 1. sv. válce.

 

Březen 1978 – zahájení prací na požární nádrži u pošty.Byla dokončena v září 1979.