Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Samaritánská skupina

Samaritánská skupina – dne 16. ledna 1930 byla u našeho sboru založena samaritánská skupina a tím byl prohlouben význam hasičů v naší obci. Členy skupiny byli Ant. Zelenka, Josef Kothera, Karel Paukner, M. Klímová a A. Bartůňková. Členové samaritánské skupiny se pak pravidelně zúčastňovali samaritánských kurzů.