Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Požáry

 

 • ·        8. srpna 1897 – oheň ve Vůsí v domě č.p. 1. Členové sboru se dostavili v pořadí druzí a stříkačka třetí. Oheň strávil střechu na maštalích a k 8. hodině večer byl uhašen. Za tento zásah obdržel sbor dar od banky Slávia ve výši 8 zl., I. česká pojišťovací společnost darovala 8 zl. a vídeňská 4 zl.., úhrnem sbor obdržel 20 zl.
 • ·        20. srpna 1898 hořelo v Kovářově v domě č.p. 52, shořela zásoba píce a obilí. Hasiči i se stříkačkou se dostavili v pořadí třetí.
 • ·        20. května 1899 shořel mlýn Pekárka (?). Sbor se zúčastnil i se stříkačkou.
 • ·        11. září 1900 se sbor zúčastnil požáru v Přeborově, kde shořely dva statky.
 • ·        22. dubna 1901 – požár v Kovářově, stříkačka a 20 mužů.
 • ·        27. července 1901 – požár v Přeborově, stříkačka a 15 mužů.
 • ·        15. ledna 1902 – požár v hajnici „U Laciny“, stříkačka a 25 mužů.
 • ·        5. února 1903 – požár v Přílepově, stříkačka a 25 mužů.
 • ·        11. července 1904 – požár v Hrejkovicích v č.p. 2, stříkačka a všichni členové sboru.
 • ·        23. a 24. července 1904 – požár v Květově, stříkačka a 22 mužů.
 • ·        28. července 1905 – požár ve Zbelítově, stříkačka a neupřesněný počet mužů
 • ·        23. února 1906 – požár v Pechově Lhotě
 • ·        19. května 1906 – požár v Pechově Lhotě
 • ·        31. května 1906 – požár ve Zbelítově
 • ·        14.. července 1910 – požár v Hrejkovicích v č.p. 67 v domě V. Blažka. Oheň byl způsoben bleskem. Sboru se podařilo dům zachránit a zabránit ohni v dalším šíření.
 • ·        26. července 1911 – požár ve Velké, zúčastnil se sbor se stříkačkou
 • ·        7. září 1911 – požár ve Velké
 • ·        15. června 1922 – požár ve Vepicích
 • ·        26. listopadu 1933 – požár v Kovářově.
 • ·        1934 – požár v Dmýšticích u pana Bartoně.
 • ·        Listopad 1935 – koncem listopadu ve 3 hodiny odpoledne vypukl požár v Hrejkovicích u pana Fr. Pauknera. Byl způsoben krátkým spojením. Všechno mladé členstvo bylo právě v lese asi hodinu od vsi, takže ve vsi zbyli jen asi 4 mladí hasiči. Přes 30 mladých mužů bylo pryč. Na štěstí vítr vál ze vsi ven k severu, tudíž daly se zachránit sousední slaměné stodoly, které by se při opačném směru větru          těžko daly zachránit, přestože motorová stříkačka dobře fungovala. Požáru se dále zúčastnily sbory Níkovic, Pechovy Lhoty, Kovářova, Dmýštic a Velké. Stodola se zásobou shořela úplně, ostatní se podařilo zachránit.
 • ·        16. ledna 1939 po hasičském plese v odpoledních hodinách hořelo na Chlumku obytné a hospodářské stavení pana Peterky, který požár sám založil a šel se utopit, přičemž byl zachráněn a odveden četnictvem do Milevska.
 • ·        28. února 1955 vypukl požár na Chlumku u Hejhalů. Po explozi benzínu v kolně se oheň rozšířil na sýpku obytného stavení. Shořela řezačka, motor a šrotovník, na sýpce obilí a mouka. Z bytů bylo vše vystěhováno. Byl problém s dodávkou vody – v hadicích mrzla, byla nošena se všech studen v osadě.
 • ·        20. ledna 1962 – požár STS v Milevsku.
 • ·        12. září 1962 – hašení lesního požáru v kosteleckém polesí. Stříkačkou byla brána voda z Vltavy.
 • ·        V roce 1964 udeřil blesk do nového čtyřřadového komína a zničil rozvodnou skříň. Rozšíření požáru zabránili 3 členové sboru použitím hasicího přístroje.
 • ·        15. května 1971 uhodil blesk do stodoly u č.p. 5 u Řežábků, která z části shořela. Hašení se zúčastnilo 5 sborů z okolních vsí.
 • ·        17. srpna 1971 byl v Klinkově lesíku dětmi založen požár. Zasahoval domácí a milevský sbor.
 • ·        5. září 1974 – požár stodoly u J. Klímy v Sobědraži, pravděp. od vadné elektroinstalace.
 • ·        7. srpna 1975 hořel les v Planinách (asi 2 ha). Hašení se zúčastnilo 12 požárníků, vodu dováželo JZD.