Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Soutěže

Dne 20. července 1952 se v Hrejkovicích uskutečnilo okrskové cvičení, kterého se zúčastnilo 7 sborů a žákovská družstva z Hrejkovic a Milevska. Uskutečnil se průvod obcí s pokládáním věnců u pomníku padlým, následoval cvičný poplach. Na zahradě Fr. Pauknera (pravděp. č.p. 2) pronesl předseda O.O Č s H (pravděp. okresní sdružení?) Dr. Kolář proslov, ve kterém vyzdvihl důležitost sborů při záchraně majetků. Poté byly na „trávníkách“ provedeny technické ukázky podle cvičebního řádu. Bylo také stříkáno na dálku – 3 motorovými stříkačkami, které si podávaly vodu z mlynářova rybníka přes trávníky. Stříkáno bylo až do vsi.

 

V květnu 1954 se v Hrejkovicích opět uskutečnila soutěž cvičících sborů. Žáci Hrejkovic zvítězili. V den Husových oslav se žáci Hrejkovic zúčastnili výletu do Husince. Postoupili tím do okresní soutěže, kde zvítězili a postoupili do krajské soutěže konané v Českých Budějovicích. Pilně cvičili pod vedením V. Smrčky. Na soutěž je doprovodil jejich cvičitel, jeho manželka a B. Paukner. Zde byli ve 2 disciplínách nejlepší z kraje, ve 3., požárním útoku, však neuspěli, protože jim zapůjčená motorová stříkačka vypověděla službu. Skončili tak na předposledním místě v tabulce. Cestou domů si prohlédli zámek na Hluboké a zoologickou zahradu a slibovali si, že v příštím roce budou soutěžit se svou motorovou stříkačkou.

 

 

24. května 1955 se 2 družstva zúčastnila okrskové soutěže ve Zbelítově. Dorost zvítězil, muži obsadili 2. místo.

 

7, června 1959 se družstvo mužů i žáků zúčastnilo okrskové soutěže v Sobědraži. Postoupili do okresního kola, kde družstvo mužů zvítězilo. 5. července muži cvičili ještě v Netolicích na krajském kole, kde dost dobře obstáli.

 

1961 – muži  zvítězili v okrskové soutěže, žáci byli 3. Okresního kola se zúčastnilo pouze družstvo žáků.