Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Současnost

 

V současné době má SDH Hrejkovice 81 členů, z toho 20 dětí (3 družstva mladých hasičů) a 16 žen. Sbor plní v obci několik funkcí: prvotní je samozřejmě ochrana osob a majetku při živelních pohromách – ať už při požárech (sbor vlastní cisternu CAS 21), povodních nebo vichřicích. Členové zásahové jednotky zasahují i u dopravních nehod v blízkosti obce. Další důležitou oblastí je činnost v kultuře. Sbor pořádá každým rokem ples, přispívá na akce pro děti (mikulášská besídka, den dětí) a aktivně pracuje s dětmi. Snažíme se každý rok uspořádat nejen pro děti delší výlet. Byli jsme na Šumavě, v hasičském muzeu v Bechyni, na Cestě kocoura Mikeše u Hrusic. Každoročně pořádáme v létě na hřišti u Hrejkovic tábor pro děti.

Dále se členové při brigádách podílí na úpravě okolí obce – údržba cest.