Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Vybavení

Stříkačku koupila obec hned v říjnu 1896 od firmy R. A. Smekal Praha za 710 zl. s hadicemi 60 m dlouhými a s 2 jasanovými žebříky. Od stejné firmy byla zakoupena i výzbroj pro 41 mužů v hodnotě 429 zl. 95 kr.

 

Stříkačka byla umístěna ve škole na mlatě a za starostování Jana Pauknera (č.p. 41) byla v roce 1905 postavena hasičská kolna.

 

V lednu 1932 byla konána valná  hromada, na které bylo rokováno o zakoupení nové motorové stříkačky. Byly uvažovány stříkačky od 4 firem, nejlépe vyhovovala stříkačka od Hasičských závodů. Tento stroj byl pak společně s 200 m hadic dne 21.února1932 zakoupen. Cena materiálu byla 40 000 Kč. V červnu byla stříkačka dodána a 10. července 1932 proběhlo její svěcení a předání starostou obce sboru do užívání.

 

V roce 1937 byl pořízen vycházkový kroj pro mužstvo.

 

V roce 1954 sbor nakoupil 9 modrých uniforem.

 

V roce 1955 obdržel sbor 20 m hadic.

 

V roce 1957 bylo sboru přiděleno starší auto „Citroen“ od požární inspekce v Milevsku

 

V roce 1963 byl u potoka na Maršově trávníku vystavěn nový sušák na hadice.

 

V roce 1965 byly pořízeny stejnokroje. Okresní výbor přidělil sboru zánovní stříkačku DS16. Stará motorová stříkačka z roku 1932 má být po opravě přidělena do Pechovy Lhoty.

 

V dubnu roku 1975 započaly práce na stavbě nové hasičárny na zahradě domu č.p. 59, do zimy byla zastřešena a částečně omítnuta. 18.7.1976 byla nová hasičská zbrojnice v rámci oslav 80. výročí založení sboru slavnostně otevřena. Stará kolna na nářadí byla zbořena v roce 1979 a na jejím místě byl členy sboru zřízen park.

 

1983 – demontáž vozu Erena pro nedostatek náhradních dílů.

 

8.8.1991 byla našemu sboru od požárního útvaru v Milevsku přidělena cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Š 706.