Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Založení sboru

 

Roku 1896 shořela u Klinků (č.p. 16) kolna. Na podnět obecního úřadu za starostování Václava Kazimoura (č.p. 16) byl dne 29. října 1896 ustaven Sbor dobrovolných hasičů. Patronem sboru byl Jeho Jasnost JUDr. Bedřich kníže ze Schwarzenbergů. Ten také podporoval sbor občasnými dary.

 

 

Vedení hasičů bylo následující:

Předsedou byl zvolen Václav Paukner, rolník (č.p. 6),

velitelem František Dubský, řídící učitel,

podvelitelem Václav Smrt, rolník (č.p. 7),

četaři Jan Kahoun, rolník (č.p. 34) a Jan Teska, domkář (č.p. 36),

jednatelem Alois Eisner, hostinský (č.p. 46),

pokladníkem Václav Kazimour, rolník (č.p. 16),

cvičitelem učitel Bohumil Gregora, učitel,

zbrojmistrem Josef Novotný, mistr kovářský (č.p. 10).

 

Stříkačka byla dne 7. června 1897 děkanem milevským P. Vítem Runtem vysvěcena.

Slavnost měla následující pořad (viz kronika SDH Hrejkovice):

 

 1.    Okolo 5. hodiny ranní budíček
 2.    Vítání bratrských hasičských sborů z Voseka, Lhoty Pechové, z Milevska, z Přeborova, Kostelce, Sepekova a Kovářova.
 3.    Uvítání veledůstojného pana Světitele
 4.    Paní kmotra naší stříkačky Marie Kazimourová a paní matka Josefa Třísková přivedeny sborem
 5.    Uvítací řeč družičky Antonie Hlavínové
 6.    Vykonání povznášejícího obřadu církevního svěcení stříkačky veledůstojným panem P. Vítem Runtem, velezasloužilým děkanem a biskupským notářem z Milevska.
 7.    Slavnostní proslov velitelem p. Frant. Dubským.
 8.    Mše sv. ve zdejší kapli
 9.    Defilování bratrských sborů hasičských před hodnostáři
 10.    Cvičení se stříkačkou. Při deštivém počasí upuštěno od cvičení dalších
 11.    Po obědě volná zábava na ostrově. Večer taneční zábava v hostinci u Eisnerů. Na vstupném vybráno celkem 60 zl.